FORENINGSDETALJER

VILDMOSEFORENINGEN er en forening for personer med interes-se for den unikke Lille Vildmose. Vort mål er at synliggøre mosens kulturhistorie, naturværdier og de mange muligheder omkring Lille Vildmosecentret. Foreningen er paraplyorganisation for andre interesseorganisationer omkring Lille Vildmose.


Foreningen er repræsenteret i lokale nævn og udvalg og driver derudover Støttegruppen for Nationalpark Lille Vildmose samt Vildmoseforeningens Plejelaug der aktive deltager i opgaver i Lille Vildmose.


Bestyrelsen  i VILDMOSEFORENINGEN er ulønnet og vælges hvert år på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes på Vildmosegaard og annonceres i vort blad MOSEN og på vores hjemmeside

BESTYRELSEN:

Morten Johansen, formand

Mette Vesterhaab Nielsen, best.medlem

Jette Flou, kasserer

Lars Agertoft Iversen, næstformand

Asbjørn Berg Jensen, repræsentant Remisen

Martin Sloth Andersen, sekretær

Katrine Elton Baisgaard, repræsentant Centret

Thorkild Lund, best.medlem

Poul Erik Jørgensen, suppleant

Jens Svenstrup, suppleant

Du kan skrive til os på mailadressen vildmoseforeningen@gmail.com

KONTINGENT:

Kontingent til foreningen er til et husstandsmedlemskab. d.v.s. hele familien kan deltage i arrangementer m.v..

Kontingentet er p.t. 180 kr/år.
Her kan du læse vore vedtægter.

VILDMOSEFORENINGEN - BIRKESØVEJ 16 - 9280 STORVORDE - MAIL: VILDMOSEFORENINGEN@GMAIL.COM

TELEFON - MORTEN JOHANSEN, FORMAND: 2546 9808

TELEFON - METTE VESTERHAAB NIELSEN, NÆSTFORMAND 6038 2627