FORSIDE

Bliv medlem af Lille Vildmoseforeningen!

 

Med et medlemskab støtter du foreningens arbejde for mosen og dens brugere - mennesker som dyr.

 

For kun 180 kr om året er hele husstanden medlem.

 

Ønsker du at blive medlem, skal du blot skrive til vildmoseforeningen@gmail.com

ARRANGEMENTER OG NYHEDER

Generalforsamling 27. april 2022

 

Generalforsamlingen har flg. punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Eventuelt

 

På valg er: Jette Flou (modtager genvalg), Morten Johansen (modtager ikke genvalg), Lars Iversen (modtager ikke genvalg) og Poul Erik Jørgensen (suppl.) (modtager ikke genvalg). Derudover ønsker Mette Vesterhaab og Jens Svenstrup (suppleant) at udtræde af bestyrelsen. Der vil derfor være tre ledige bestyrelsespladser og to ledige suppleanter.

Ønsker du opstilling til bestyrelsen, skal du møde op på generalforsamlingen.

 

Ønsker du at stille forslag til vedtagelse på Generalforsamlingen skal vi have det skriftligt senest 19. april, 2022 på vildmoseforeningen@gmail.com

 

Vi ser frem til at se jer!

Har Vildmoseforeningen en fremtid?


Vildmoseforeningen står ved en skillevej i den kommende tid. Foreningens formål og vedtægter trænger efter bestyrelsens mening til at blive revideret, og ikke mindst har bestyrelsen brug for at blive suppleret med nye kræfter for at kunne bestå.


Derfor opfordrer vi alle med idéer og interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet til at møde op til generalforsamlingen!


Vildmoseforeningen har siden den blev stiftet i 1996 gjort et stort arbejde og haft en nyttig funktion. Forening
en har bl.a. haft stor indflydelse på den proces, der har ført til de genopretningstiltag, som nu er sat i gang i mosen. Ligeledes har foreningen stået bag en årlig fotofestival, et plejelaug og flere andre tiltag i årenes løb.


I vedtægterne står foreningens formål beskrevet således:

§ 3 Formål

3.1
Foreningen skal synliggøre, afholde og støtte aktiviteter, der sætter fokus på den unikke natur og
kulturhistorie i Lille Vildmose og omegn.

3.2
Foreningen fungerer som støtteforening for Lille Vildmosecentret.
3.3
Foreningen arbejder for at bevare, formidle og genoprette højmosens unikke natur.
3.4
Foreningen arbejder for oprettelse af Lille Vildmose Nationalpark.


Det er således disse formål, som bestyrelsen skal arbejde for. Imidlertid har situationen og forholdene i Lille Vildmose ændret sig en del siden vedtægterne blev til. Nationalparken er f.eks. ikke længere et tema, genetableringen er på skinner og formidlingen af mosens natur sker i stor stil af andre aktører på
diverse medieplatforme. Sammenholdt med, at det kniber med at finde kræfter til at afholde og arrangere
forskellige aktiviteter, finder bestyrelsen, at vedtægterne bør revideres.


Fire af bestyrelsens nuværende medlemmer har valgt at udtræde af bestyrelsen, for at hellige sig andre
opgaver. Det giver mulighed for at nye kræfter kan komme til, såfremt nogen ønsker dette. Lykkes det ikke at finde bestyrelsesmedlemmer nok til at danne en bestyrelse, ser foreningen desværre hen mod en lukning.


Mød derfor op til Generalforsamling i Vildmoseforeningen den 27. april 2022 kl. 19.00 på Vildmosecentret.