FORSIDE

Bliv medlem af Lille Vildmoseforeningen!

 

Med et medlemskab støtter du foreningens arbejde for mosen og dens brugere - mennesker som dyr.

 

For kun 180 kr om året er hele husstanden medlem.

 

Ønsker du at blive medlem, skal du blot skrive til vildmoseforeningen@gmail.com

ARRANGEMENTER OG NYHEDER

MEDLEMSTUR UDSOLGT

Medlemsturen til Hvidsten Kro og Stenvad Mosebrug den 7. november er udsolgt. Alle der d.d. er tilmeldt og har betalt er sikret en plads på turen.

Generalforsamling 13. april 2021 via email

 

Da usikkerheden omkring en corona-sikker afholdelse af generalforsamling stadig er til stede, har bestyrelsen i Vildmoseforeningen besluttet, at årets generalforsamling afholdes via email. Løsningen har været afprøvet i andre foreninger, og har været et godt alternativ.

 

Proceduren bliver derfor følgende:

 

  1. Du skal være medlem af Vildmoseforeningen for at deltage
  2. Ønsker du at deltage på Generalforsamlingen, sender du en e-mail om dette til vildmoseforeningen@gmail.com . Tilmeldingen skal indeholde dit navn, kontaktoplysninger og e-mailadresse. Tilmeldinger bliver tjekket med vores medlemskartotek.
  3. Tilmeldingen skal være foreningen i hænde 8 dage før selve generalforsamlingen. Det vil sige senest d. april 2021.
  4. Efter tilmelding modtager du den 6. april, 2021 en mail, der indeholder: link til formandens årsberetning, regnskab og budget. Liste med medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er på valg i 2021. Udover dette udsendes med e-mailen også forslag modtaget fra medlemmerne. Der vedlægges en stemmeseddel, som skal returneres.
  5. Senest kl.16.00 på dagen for Generalforsamlingen 13. april 2021 skal tilmeldte medlemmer have returneret deres afgivne stemmer.

 

Bestyrelsen opgør derefter afstemningsresultaterne og udsender dem til deltagerne sammen med et referat fra generalforsamlingen.

 

Ønsker du opstilling til bestyrelsen evt. som suppleant, skal du indsende dit ønske, som skal være os i hænde senest d. 5. april, 2021. De nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg, modtager alle gerne genvalg.

 

Ønsker du at stille forslag til vedtagelse på Generalforsamlingen skal vi have det skriftligt senest 5. april, 2021.

 

Eftersom generalforsamlingen i 2020 helt måtte aflyses pga. corona, ønsker vi på denne måde at gennemføre vores årlige Generalforsamling uden forsinkelse.

 

Vi ser frem til at modtage jeres tilmeldinger.

AFLYST: NATURFOTO- OG FILMFESTIVAL 2020


Grundet den nuværende situation i Danmark, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse årets Naturfoto- og Filmfestival, der skulle være åbnet den 18. april. Vi beklager rigtigt meget, men som situationen er nu, vil det ikke være forsvarligt at gennemføre.


Vi håber på jeres forståelse.


Vi vil undersøge muligheden for at lave en udstilling i løbet af efteråret i stedet. Mere information følger, hvis det bliver aktuelt.


På vegne af bestyrelsen i Vildmoseforeningen,

Morten Johansen


GENERALFORSAMLING 2020 UDSKYDES


Generalforsamling i april 2020 må grundet den nuværende situation i Danmark udskydes på ubestemt tid. Vi melder en ny dato ud, når situationen er bedret.


Dagsorden efter vedtægterne.


Der er flg. forslag til vedtægtsændringer:
”Generalforsamlingen indkaldes ved annonce i bladet MOSEN og den lokale ugeavis med mindst 14 dages varsel.”
foreslås ændret til:
”Generalforsamlingen indkaldes ved annonce i bladet MOSEN, foreningens hjemmeside og Facebook-side med mindst 14 dages varsel.”

Foto- og Filmfestival 2020


AFLYST: Lørdag d. 18. april åbner vi dørene for den 14. Naturfoto- og filmfestival 2020 på Vildmosegaard.


Følg med her på vores hjemmeside og på Facebook, hvor vi senere vil offentliggøre programmet for dagen.

 

Vi håber at mange af mosens fotografer vil byde ind med billeder fra hele Lille Vildmoseområdet til udstillingen. I år kan man tilmelde billeder i fire kategorier.

 

De fire kategorier er:

 

1) Fugle

 

2) Pattedyr, padder og krybdyr

 

3) Mosens landskaber

 

4) Macro og andet småt – herunder insekter og planter

 

Derudover efterlyser vi også film, der er optaget i Lille Vildmose eller andre steder i Norden, som kunne være relevante at fremvise på festivalen.


Sidste frist for tilmelding af billeder til Naturfoto- og filmfestival 2020 er onsdag d. 25. marts.


Læs om regler, deadlines og meget mere her.

Tilmeldingsblanket kan hentes her.