PLEJELAUG

I forbindelse med det store LIFE-projekt der pågår i Lille Vildmose har Vildmoseforeningen forpligtiget sig til -i stedet for kroner - at medvirke med arbejdskraft. Til at løse denne opgave har vi bl.a. oprettet et plejelaug.


Plejelauget indkalder flere gange årligt til arbejdsdag i mosen. På disse dagen inddrager vi høj grad børn, som derigennem får gode oplevelser i naturen. Man deltager med den energi og den tid man kan afsætte.  Der indkaldes via Nyhedsbrev og annoncer.

Naturplejedag i Lille Vildmose


Den 7. oktober kl. 10.00 afholder vi igen en af vore naturplejedage i mosen.


Når vi er samlet går vi sammen ud på en eller flere balker via de  broer der kun ligger der i dagens anledning. Vi skal beskære uønsket vækst så tag gerne økse og ørnenæb med (kan også lånes af os).


Når arbejdet er gjort mødes vi lidt godt til maven og der orienteres om projektet.


Vi mødes ved Brandvagtstårnet kl 10.00. Tilmelding er ikke nødvendig.

VILDMOSEFORENINGEN - BIRKESØVEJ 16 - 9280 STORVORDE - MAIL: VILDMOSEFORENINGEN@GMAIL.COM

TELEFON - MORTEN JOHANSEN, FORMAND: 2546 9808

TELEFON - METTE VESTERHAAB NIELSEN, NÆSTFORMAND 6038 2627