FORENINGSDETALJER

VILDMOSEFORENINGEN er en forening for personer med interes-se for den unikke Lille Vildmose. Vort mål er at synliggøre mosen kulturhistorie, naturværdier og de mange muligheder omkring Lille Vildmosecentret. Foreningen er paraplyorganisation for andre interesseorganisationer omkring Lille Vildmose.

 

Foreningen er repræsenteret i lokale nævn og udvalg og driver derudover Støttegruppen for Nationalpark Lille Vildmose samt Vildmoseforeningens Plejelaug der aktive deltager i opgaver i Lille Vildmose.

 

Sådan bruger du vore dokumenter:

 

Når du klikker på miniaturerne

her til ventre, så åbner de sig i fuld

størrelse. Over dokumentet vil du så få muliged for både at gemme og at udskrive.

 

 

 

Bestyrelsen i VILDMOSEFORENINGEN er ulønnet og vælges hvert år på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes på Vildmosegaard og annonceres i vort blad MOSEN og i Østhimmerlands Folkeblad.

BESTYRELSEN:

Morten Johansen, formand

Mette Vesterhaab Nielsen, næstformand

Jette Flou, kasserer

Lars Agertoft Iversen, sekretær

Asbjørn Berg Jensen, repræsentant Remisen

Martin Sloth Andersen, best.medlem

Bo Gregersen, repræsentant Centret

Thorkild Lund, best.medlem

Poul Erik Jørgensen, suppleant

Jens Svenstrup, suppleant

Du kan skrive til os på mailadressen vildmoseforeningen@gmail.com

Her kan du læse vore vedtægter.

KONTINGENT:

Kontingent til foreningen er til et husstandsmedlemskab. d.v.s. hele familien kan deltage i arrangementer m.v..

Kontingenten er p.t. 160,oo kr/år.

VILDMOSEFORENINGEN - GULDREGNSVEJ 8 - 9380 VESTBJERG - MAIL: VILDMOSEFORENINGEN@BBNPOST.DK

TELEFON - OLE JENSEN, FORMAND: 2948 4287

TELEFON - MARTIN SLOTH ANDERSEN, NÆSTFORMAND 2928 8118