BLADET MOSEN

VILDMOSEFORENINGEN udgiver bladet MOSEN til alle medlemmer. MOSEN udkommer normalt 3 gange om året nemlig 1. marts, 1 juli og 1. oktober. I bladet beskrives de mange ting der sker i Lille Vildmose nu og det der skete i mosen i tiden op til nu.

Foreningens arrangementer beskrives og refereres.Bladets redaktør er den samlede bestyrelse med formanden som ansvarshavende

Medlemsbladet "Mosen" bliver digital


Medlemsbladet ”Mosen” vil fra næste år udkomme digitalt, og blive tilsendt medlemmerne på email. Hvis man ønsker et trykt eksemplar, vil dette kunne afhentes på Lille Vildmosecentret.


Flere og flere magasiner udkommer efterhånden digitalt, og det har et stykke tid været overvejet, om tiden var inde til, at ”Mosen” skulle følge trop.


På generalforsamlingen i maj blev bestyrelsens forslag vedtaget, og fra årsskiftet vil bladet derfor blive tilsendt medlemmerne via e-mail. Bladet vil så kunne læses på computeren, på iPad’en osv., eller man kan vælge at printe bladet ud, hvis man foretrækker det.


At trykke et blad er forbundet med store udgifter – særligt til distribution. Miljømæssigt er det ligeledes omkostningsfuldt. Bladet vil også fremover blive sat flot og professionelt op, men de øvrige omkostninger vil blive kraftigt reduceret og bladet vil blive trykt på genbrugspapir. Så forventningen er et nyt og tidsvarende blad i et flot design, men med det velkendte indhold af interessante artikler omhandlende Lille Vildmose.


Besparelsen skal selvfølgelig komme medlemmerne til gode, så den vil blive brugt på at løfte foreningens øvrige aktiviteter.


Vi er opmærksomme på, at det for nogle medlemmer ikke fungerer godt med en digital udgave af bladet. Derfortrykker vi et mindre antal eksemplarer, som vil kunne afhentes af medlemmer på Lille Vildmosecentret.


Send os din email-adresse!

 

Allerede nu kan du med fordel registrere din e-mail-adresse hos os. Så vil du modtage information om vores arrangementer og du vil være klar til at modtage ”Mosen” digitalt.


Udfyld formularen på: http://kortlink.dk/qu25


MARTS 2006

JULI 2006

OKTOBER 2006

JULI 2007


FEBRUAR 2008


JULI 2008

MARTS 2007


JULI 2009


MARTS 2009

OKTOBER 2007


OKTOBER 2008


OKTOBER 2009

VILDMOSEFORENINGEN - BIRKESØVEJ 16 - 9280 STORVORDE - MAIL: VILDMOSEFORENINGEN@GMAIL.COM

TELEFON - MORTEN JOHANSEN, FORMAND: 2546 9808

TELEFON - METTE VESTERHAAB NIELSEN, NÆSTFORMAND 6038 2627